PRZEGL�DARKA NIE OBS�UGUJE SKRYPT�W, NALE�Y W��CZY� OBS�UG� SKRYTP�W